Coaching

Coaching: Haal het beste uit jezelf!

Als thuisbegeleidster heb ik jarenlange ervaring coaching. Hierbij ga ik uit van een specifieke vraag met een helder einddoel:


Coaching: Waarom heb ik er moeite mee om mijn grenzen aan te geven?
Waarom stap ik telkens in dezelfde valkuil?
Waarom ben ik vaak zo moe, terwijl ik anderzijds toch graag in het gezelschap van m’n vrienden ben?

Al dit soort vragen zullen voor velen herkenbaar zijn, maar hoe komt het dat dit zo moeilijk te veranderen is?
Hoe kan het dat dit zelfs ‘gewone’ dagelijkse bezigheden op een dusdanige wijze beïnvloedt dat ze niet van de grond komen?

Wanneer je hier hulp bij nodig hebt, kunnen we vaak al snel tot een oplossingsgerichte aanpak komen en samen de handvatten vinden om het tij te keren en je leven aanzienlijk te veraangenamen.

Coaching