Wie is Hanneke ten Kate

Hanneke ten Kate

Op 12-12-1957 werd Hanneke ten Kate geboren als middelste dochter in een gezin van vijf kinderen, twee broers en twee zussen. Ik had, met de gebruikelijke ups en downs, een warme jeugd waarna ik op mijn twintigste ben getrouwd met de vader van mijn kinderen: drie jongens, drie geweldig mooie mensen, met inmiddels ieder een lieve partner en 4 prachtige kleindochters.


Hanneke ten Kate

Ik kan heel veel over mijzelf vertellen, over het verleden en mijn levensloop, maar eigenlijk neem ik je liever mee naar wie ik ben geworden, wat ik nu doe en waarom. Zoals bijna ieder medium of paragnost heb ik ook met mijn gave geworsteld toen ik jong was. Toen mijn oudste zoon echter met zijn gave in aanraking kwam, was het voor mij tijd om verder te gaan. Hij kreeg de hulp die hij nodig had, wat ook de start van mijn eigen zoektocht betekende. Deze begon door allereerst te erkennen dat ik een gave had en te bedenken wat ik er verder mee wilde. Deze zoektocht bleek zowel een intensief als een bijzonder proces wat nog steeds voortduurt.

Op het professionele vlak liggen mijn ‘roots’ in de zorg, een wereld waar ik altijd in heb willen werken en waar ik dan ook 27 fijne jaren in heb beleefd. Daarnaast heb ik met heel veel plezier bijna alles wat er op het gebied van alternatief en paranormaal te leren valt, ontdekt, geproefd en doorleefd. Veel hiervan heb ik ook weer losgelaten, maar behouden wat goed voor mij was en goed voelde.

Dat het leven soms een trucje met je uithaalt, terwijl je hele wezen de andere kant uit gaat, is voor velen zeer herkenbaar. Ik heb geluisterd en de stap gewaagd om een eigen praktijk op te zetten om de hiaten die vallen tussen alternatief, regulier en paranormaal op te vullen. Ik ben aan de slag gegaan door kennis en kunde te combineren en te kneden op een manier die bij mij past zodat ik deze ook optimaal, op eigen wijze, kan uitdragen. Dit heeft ertoe geleid dat voor mij de tijd is aangebroken om verder te gaan op deze ingeslagen weg en te proberen een groter publiek te bereiken door deze website in het leven te roepen. Dit had echter niet gekund zonder alle mensen die mijn leven verrijkt hebben met hun kennis, hun geduld, hun inzichten en vooral hun vertrouwen. Mijn dank gaat dan ook naar hen uit.